Eerika Laululind asub Õssu külas Eerika tee 1. Lasteaias käib 116 last vanuses 3-7 aastat ning töötab 31-liikmeline personal.

Õppe – ja kasvatustegevuses lõimitakse muusikat erinevate ainevaldkondadega. Oluline on tervisedendus- liikumisaktiivsuse ja tervisekäitumise kujundamine.
Lasteaia läheduses asuv park ning Johannes Käisi põhimõtete kasutamine võimaldavad avastus- ja õuesõppe metoodika rakendamist, Eesti kultuuritraditsioonide ja kodu väärtustamist.

Visioon: Laululinnu pesast lendavad kooli õpihimulised, hoolivad ja tegusad lapsed.
Missioon: Me toetame peret, oleme lapsele tema arengus saatjaks.
Meie- Kvalifitseeritud, kutsealaselt pädev ja ühtse meeskonnana tegutsev personal.

Kuidas tegutseme:
◾lähtume iga lapse heaolust, arengust ja turvalisusest
◾loome sõbraliku ja arendava keskkonna
◾oma aktiivse ja õpihimulise hoiakuga toetame laste aktiivsuse, laia silmaringi, hoolivuse ja tervisliku ellusuhtumise kujunemist
◾arvestame, et iga lapse jaoks parimat saavutame ainult läbi tiheda koostöö tema perega

Väärtused:
Hoolivus – hoolime lastest ja töökaaslastest, oleme heasoovlikud, üksteisega arvestavad, mõistvad ja sõbralikud.

Tervislikkus – väärtustame lapse ja enda tervist, pöörame tähelepanu tervislikule toitumisele ja eluviisile. Lasteaia füüsiline ning psühhosotsiaalne õpi- ja töökeskkond on lastele ja töötajatele turvaline.

Rahvakultuur – kanname edasi pärimuskultuuri, et säiliks järjepidevus, et ei kaoks vanade eestlaste laulud, tantsud ja kombed.

Koostöö – teeme edukat koostööd peredega, kolleegidega ja teiste asutustega ühise eesmärgi nimel.

Loovus – võimaldame lapsel olla ise otsija ja leidja. Õpetaja loob lapse loovust toetava keskkonna.

Looduslähedus – õpime tundma, mõistma ja hoidma loodust.

UUDISED


VALVELASTEAED perioodil 1.juuli 2018 - 31.juuli 2018 on Soinaste lasteaed Laululind (Kambja vald, Soinaste küla, Kurepalu tee 1).
Valvelasteaia kasutamiseks tuleb esitada vastav avaldus, mille saab rühmast. Avaldusi ootame veebruarikuu jooksul.


ÜRITUSED


VEEBRUAR 2018

01.02 Pöialpoisid Zooloogiamuuseumis

06.02 Lehelinnud Tammelinna raamatukogus

15.02 Vastlapäev (korraldavad Lehelinnud)

22.02 kell 16.30 Eesti Vabariigi 100 aastapäeva pidulik kontsert Reola kultuurimajas

28.02 Lehelinnud Tartu Linnakodaniku muuseumis


JAANUAR 2018


10.01 Öökullid Zooloogiamuuseumis

12.01 Lehelinnud Apllo kinos

15.-19.01 Tervisenädal

17.01 kell 17.00 Koolitus lapsevanematele "Tervislik toitumine" (koolitaja S.Kivisaar)

18.01 kell 9.30 "Kuidas saada heaks?" (Teater Mäng)

23.01 Lehelinnud Põllumajandusmuuseumis

24.01 Laulurästad Tartu Loodusmajas

31.01 Lehelinnud Tartu linnaraamatukogustel logo                  kiusamisest-vabaks 234x8820bänner
Laululinnu lasteaia filiaal avati 1. augustil 2014.a