TEADE

Alates 1.augustist 2019 hakkab kehtima uus lasteaia kohatasu - 39 eurot kuus.
Alus: Kambja Vallavolikogu määrus 23.aprill 2019 nr 58SEPTEMBER
Lastevanemate koosolekud rühmades
16.-20.09 Liiklusnädal
  • Vigursõit (17.09)
  • Politsei külaskäik (19.09)
Sügisnäitus
30.09 Teater Sõber „Sõbrad Austraalias"

OKTOOBER
Õpetajate päev
Leivanädal
Vaimse tervise päev
Näitus "Toidud muinasjuttudest"
16.10 Teater Nipitiri „Tuline tants"KÄESOLEVA ÕPPEAASTA TEEMA ON: MUINASJUTU MAAILMAS
Õppeaasta põhieesmärk: Laps omandab muinasjuttude kaudu väärtusi (hoolivus, koostöö, tervislikkus, rahvakultuur, looduslähedus, loovus).
Alaeesmärgid:

  • Lapsel areneb muinasjuttude kaudu mõtlemis- ja järeldusvõime, laieneb silmaring, suureneb tähelepanu- ja jutustamisoskus ning kujutlusvõime.
  • Laps on lasteaias aktiivne osaleja tegevuste kavandamisel, tegutsemisel ja tehtu analüüsimisel.
  • Laste väärtuskasvatust toetab erinevate muinasjuttude lavastamine.


Projekt: "Professionaalse õpikogukonna käivitamine J.Käisi põhimõtete rakendamiseks ja ühtse oskusteabe loomiseks Laululinnu lasteaia Soinaste ja Eerika majas"
 
Projekti toetab
 
EL logo