Lapsevanema poolt kaetava osa määraks ühe lasteaias käiva lapse eest kuus on 32 eurot.


Lastevanemate poolt kaetava osa määr on kehtestatud Ülenurme Vallavolikogu määrusega 09.12.2014 nr 18.