Lapsevanema poolt kaetava osa määraks ühe lasteaias käiva lapse eest kuus on 35 eurot.


Lastevanemate poolt kaetava osa määr on kehtestatud Ülenurme Vallavolikogu määrusega 09.12.2014 nr 18.
Kambja Vallavolikogu määrusega 3.aprill 2018 nr 24