Lapsevanema poolt kaetava osa määraks ühe lasteaias käiva lapse eest kuus on 39 eurot.


Lastevanemate poolt kaetava osa määr on kehtestatud
Kambja Vallavolikogu määrusega nr 58 23.aprill 2019