tel logo
Soinaste lasteaed Laululind on lasteaed, kus väärtustatakse tervislikku eluviisi ja keskkonda. Lasteaias pööratakse tähelepanu tegevustele, mis aitavad luua meie lastele turvalise ja tervist edendava keskkonna ning nende kaudu tagatakse laste vaimne, füüsiline ja sotsiaalne tervis ning heaolu. Lasteaed kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku.

Laululinnu Eerika filiaalis on moodustatud Tervisemeeskond.

Tervisemeeskonna liikmed:

Kelly Kald - tervishoiutöötaja, meeskonna juht
Tiina Heliste - õppealajuhataja
Karin Keero - õpetaja
Merlin Lomp - õpetaja abi
Mirdi-Mirjam Olt - õpetaja
Lea End-Kärmas - õpetaja abi
Merlin Puidak - õpetaja abi
Katrin Ehasalu - õpetaja abi
Merle Küünal - logopeed
Karl Sults - liikumisõpetaja
hoolekogu esindaja

Lasteaed osaled PRIA koolipuuvilja ja -juurvilja programmis ning samuti pakutakse lastele PRIA koolipiima.

Tervisedenduse tegevused Eerika filiaalis

SÜDAMENÄDAL 20-24.APRILLIL  http://laululind.ee/fotogaleriid-2/55-suedamenaedal-2015

KÄTEPESU HOMMIKUD
Lastele selgitati Jänku Jussi animatsiooni abil käte pesemise olulisust. Samuti tutvustati korrektset kätepesu tehnikat. Lastele näidati kätel elutsevaid pisikuid ja selgitati, kust need sinna satuvad.

HAMMASTE HÜGIEEN
Vanemaid lapsi külastas 215 kevadel  Eesti Hambaarstiüliõpilaste Liidu tudengid tutvustamaks hambaarsti tööd ja korrektset hammaste hügieeni. 
Noorematele lastele viis tervishoiutöötaja läbi infotunni „Hammaste pesemine", kus Jänku Jussi animatsioonide kaudu selgitatakse hammaste pesemise olulisust ja õiget toitumist, mis ei kahjusta laste hambaid.

Tervisedenduseks toimub aastaringselt erinevaid toredaid ettevõtmisi.

Tervisedenduse tegevuste pilte vaata meie galeriist.