Soinaste lasteaed Laululind kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku. Oleme lasteaed kus väärtustatakse tervislikku eluviisi ja keskkonda. Lasteaias pööratakse tähelepanu tegevustele, mis aitavad luua meie lastele turvalise ja tervist edendava keskkonna ning nende kaudu tagatakse laste vaimne, füüsiline ja sotsiaalne tervis ning heaolu. 
 
 Laululinnu lasteaias on moodustatud Tervisemeeskond.

Tervisemeeskonna liikmed:
 1. Kelly Kald- tervishoiutöötaja
 2. Ave Uggur- õppealajuhataja
 3. Annely Akimov- majandusjuhataja
 4. Terje Varep- kokk
 5. Heili Põldsaar- hoolekogu esindaja
 6. Tiiu Ehasalu - Pääsukeste esindaja
 7. Katrin Loorits- Lõokeste esindaja
 8. Eveli Paal - Ööbikute esindaja
 9. Diana Videršpan - Kuldnokkade esindaja
 10. Maimu Kolossova- Leevikeste esindaja
 11. Ingrid Tromp - Tihaste esindaja
 12. Karl Sults- liikumise õpetaja  


Õppeaastal 2016 - 2017 korraldati lasteaias tervist edendavaid tegevusi nii lastele kui personaline.

Tegevused lastele:

• Kätepesuhommikud igas rühmas
• Terve maja hommikuvõimlemine
• Smuutihommik
• NAPO külaskäik
• Esmaabiring
• Hambaarsti tudengite külaskäik
• Emotsioonide tunnid rühmades
• Veepäev
• Südamenädal (spordipäev, matk, võimlemised)
• Kevadpidu „Olümpiamängud"

Tegevused personalile:

• Vaimse tervise päeval muusikateraapia
• Harjutuste ja treeningvahendite tutvustus lasteaia saalis
• Terve maja hommikuvõimlemine
• Südamekuu raames sammude lugemine
• Südamenädala raames koos lastega matk
• TRX trenn
• Tervisematk Laeva rabas
• Teatris käik Viljandi Ugala teatrisse

Meie koostööpartnerid: Terviseamet, Maanteeamet, Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet, TÜ artsiteaduskonna tudengid, suutervist edendava projekti nõustaja Kaja Randviir, toitumisnõustaja ja lektor Triin Muiste, Tartu Maavalitsus.

Pilte tegemistest saate näha galeriist