Soinaste lasteaed Laululind osales ProgeTiigri seadmete taotlusvoorus haridusasutustele 2017. Eesmärgiks oli kasutusele võtta Lasteaia mõlemas majas robootilised (Bee-Bot, Blue-Bot, Ozobot robotid) ning elektroonilised (Makey Makey ja Lego Wedo2) õppevahendid. Õpetajatel on võimalus kasutada antud õppevahendeid lähtuvalt meie õpikäsitlusest  kõikides ainevaldkondades. Lapsed saavad õppimisprotsessis olla aktiivsed huvilised, õppides katsetamise, uurimise, vaatlemise, suhtlemise, matkimise, harjutamise, mängu jms. kaudu. Lastele on mänguliselt võimalik antud seadmetega õpetada kõige lihtsamaid programmeerimise võimalusi, sidudes seda samal ajal üldõpetuse ja meid ümbritseva keskkonnaga.