Laululinnu lasteaed avas uksed 2. augustil 2013 aastal Soinaste külas Ülenurme vallas. 1. augustil 2014 aastal avati Õssu külas Soinaste lasteaia filiaal- Eerika Laululinnu lasteaed. Soinaste lasteaed Laululind on kuue rühmaline ja kohti on 129 lapsele. Majas töötab 33 inimest.

Õppe – ja kasvatustegevuses lõimitakse muusikat erinevate ainevaldkondadega. Oluline on tervisedendus- liikumisaktiivsuse ja tervisekäitumise kujundamine.
Lasteaia läheduses asuv Eesti Põllumajandusmuuseum ja dendropark ning Johannes Käisi põhimõtete kasutamine võimaldavad avastus- ja õuesõppe metoodika rakendamist, Eesti kultuuritraditsioonide ja kodu väärtustamist.

Visioon: Laululinnu pesast lendavad kooli õpihimulised, hoolivad ja tegusad lapsed.
Missioon: me toetame peret, oleme lapsele tema arengus saatjaks.
Meie- kvalifitseeritud, kutsealaselt pädev ja ühtse meeskonnana tegutsev personal.

Kuidas tegutseme:
  • lähtume iga lapse heaolust, arengust ja turvalisusest
  • loome sõbraliku ja arendava keskkonna
  • oma aktiivse ja õpihimulise hoiakuga toetame laste aktiivsuse, laia silmaringi, hoolivuse ja tervisliku ellusuhtumise kujunemist
  • arvestame, et iga lapse jaoks parimat saavutame ainult läbi tiheda koostöö tema perega 


Väärtused:

  • Hoolivus- hoolime lastest ja töökaaslastest, oleme heasoovlikud, üksteisega arvestavad, mõistvad ja sõbralikud
  • Tervislikkus- väärtustame lapse ja enda tervist, pöörame tähelepanu tervislikule toitumisele ja eluviisile
  • Rahvakultuur- kanname edasi pärimuskultuuri, et säiliks järjepidevus, et ei kaoks vanade Eestlaste laulud, tantsud ja kombed
  • Koostöö- teeme edukat koostööd peredega, kolleegidega ja teiste asutustega ühise eesmärgi nimel
  • Turvalisus- meie lasteaia füüsiline ning psühhosotsiaalne õpi- ja töökeskkond on lastele ja töötajatele turvaline.
TEATED:


LUGUPEETUD LAPSEVANEMAD

13. -17. august on avatud kolm rühma:
Ööbikute rühmaruumis on  Ööbikute rühma lapsed
Õpetajad on  Eilika, Jana ja  Eveli
Leevikeste rühmaruumis on  Lõokeste, Pääsukeste  ja Leevikeste rühma lapsed koos
Õpetajad on Karin, Karl ja Ingrid
Tihaste rühmaruumis on Tihaste ja Kuldnokkade lapsed koos
Õpetajad on Maimu ja Diana

kiusamisest-vabaks 234x8820bänner   tel logo