2018-2019 õ-a läbiv projekt: "Professionaalse õpikogukonna käivitamine J.Käisi põhimõtete rakendamiseks ja ühtse oskusteabe loomiseks Laululinnu lasteaia Soinaste ja Eerika majas"

Projekti toetab:

Laululinnu lasteaed avas uksed 2. augustil 2013 aastal Soinaste külas Ülenurme vallas. 1. augustil 2014 aastal avati Õssu külas Soinaste lasteaia filiaal- Eerika Laululinnu lasteaed. Soinaste lasteaed Laululind on kuue rühmaline ja kohti on 129 lapsele. Majas töötab 33 inimest.

Õppe – ja kasvatustegevuses lõimitakse muusikat erinevate ainevaldkondadega. Oluline on tervisedendus- liikumisaktiivsuse ja tervisekäitumise kujundamine.
Lasteaia läheduses asuv Eesti Põllumajandusmuuseum ja dendropark ning Johannes Käisi põhimõtete kasutamine võimaldavad avastus- ja õuesõppe metoodika rakendamist, Eesti kultuuritraditsioonide ja kodu väärtustamist.

Visioon: Laululinnu pesast lendavad kooli õpihimulised, hoolivad ja tegusad lapsed.
Missioon: me toetame peret, oleme lapsele tema arengus saatjaks.
Meie- kvalifitseeritud, kutsealaselt pädev ja ühtse meeskonnana tegutsev personal.

Kuidas tegutseme:
  • lähtume iga lapse heaolust, arengust ja turvalisusest
  • loome sõbraliku ja arendava keskkonna
  • oma aktiivse ja õpihimulise hoiakuga toetame laste aktiivsuse, laia silmaringi, hoolivuse ja tervisliku ellusuhtumise kujunemist
  • arvestame, et iga lapse jaoks parimat saavutame ainult läbi tiheda koostöö tema perega 

Väärtused:

  • Hoolivus – hoolime lastest ja töökaaslastest, oleme heasoovlikud, üksteisega arvestavad, mõistvad ja sõbralikud.
  • Tervislikkus – väärtustame lapse ja enda tervist, pöörame tähelepanu tervislikule toitumisele ja eluviisile. Lasteaia füüsiline ning psühhosotsiaalne õpi- ja töökeskkond on lastele ja töötajatele turvaline.
  • Rahvakultuur – kanname edasi pärimuskultuuri, et säiliks järjepidevus, et ei kaoks vanade eestlaste laulud, tantsud ja kombed.
  • Koostöö – teeme edukat koostööd peredega, kolleegidega ja teiste asutustega ühise eesmärgi nimel.
  • Loovus – võimaldame lapsel olla ise otsija ja leidja. Õpetaja loob lapse loovust toetava keskkonna.
  • Looduslähedus – õpime tundma, mõistma ja hoidma loodust.

VALVELASTEAED 2019

1.-31.juuli 2019 on Kambja valla valvelasteaiaks Tõrvandi lasteaed „Rüblik" ( Kambja vald, Tõrvandi, Aia 3).
 


Üritused

APRILL 2019

Aprill on südamekuu.
1.-5.04 Sissejuhatus südamekuusse
8.-12.04 Südamekuu liikumise nädal
15.-18.04 Südamekuu vaimse tervise nädal
22.-26.04 Südamekuu toitumise nädal

4.aprill kell 11.15 teater Sõber etendus "Võlupeegel"
4.aprill Kuldnokkade rühm Teatri Kodus
11.aprill laulupeo proov Nõos
16.aprillil kell 10.30 mängupidu
"Koks-koks, munapoks" (korraldab Leevikeste rühm)
18.aprill Ööbikute rühm Mänguasjamuuseumis: munapühade töötuba "Jäneste saladused"
23.aprillil kell 10.30 õues  "Väikeste nõidade pidu" (korraldab Lõokeste rühm)


MAI 2019

9.mai kell 16.30 Ööbikute rühma emadepäev saalis
14.mai kell 16.30 Kuldnokkade emadepäeva pidu saalis
23.mai kell 17.00 Pääsukeste rühma lõpupidu
30.mai kell 16.30 Muinasjutuline ja sportlik kevadpidu õues peredele

JUUNI 2019

4.juuni Ööbikute rühm Latika talu õppeprogrammis "Meeltega maale!"
5.juuni Tihaste rühm Latika talu õppeprogrammis "Mida taimed vajavad?"
6.juuni Lõokeste rühm Latika talu õppeprogrammis "Mida taimed vajavad?"
10.juuni Kuldnokkade rühm Latika talu õppeprogrammis "Mida taimed vajavad?"
22.juuni Tartu Laulupidu

1.-31.juuli lasteaed SULETUD


kiusamisest-vabaks 234x8820bänner   tel logo