2018-2019 õ-a läbiv projekt: "Professionaalse õpikogukonna käivitamine J.Käisi põhimõtete rakendamiseks ja ühtse oskusteabe loomiseks Laululinnu lasteaia Soinaste ja Eerika majas"

Projekti toetab:

Laululinnu lasteaed avas uksed 2. augustil 2013 aastal Soinaste külas Ülenurme vallas. 1. augustil 2014 aastal avati Õssu külas Soinaste lasteaia filiaal- Eerika Laululinnu lasteaed. Soinaste lasteaed Laululind on kuue rühmaline ja kohti on 129 lapsele. Majas töötab 33 inimest.

Õppe – ja kasvatustegevuses lõimitakse muusikat erinevate ainevaldkondadega. Oluline on tervisedendus- liikumisaktiivsuse ja tervisekäitumise kujundamine.
Lasteaia läheduses asuv Eesti Põllumajandusmuuseum ja dendropark ning Johannes Käisi põhimõtete kasutamine võimaldavad avastus- ja õuesõppe metoodika rakendamist, Eesti kultuuritraditsioonide ja kodu väärtustamist.

Visioon: Laululinnu pesast lendavad kooli õpihimulised, hoolivad ja tegusad lapsed.
Missioon: me toetame peret, oleme lapsele tema arengus saatjaks.
Meie- kvalifitseeritud, kutsealaselt pädev ja ühtse meeskonnana tegutsev personal.

Kuidas tegutseme:
  • lähtume iga lapse heaolust, arengust ja turvalisusest
  • loome sõbraliku ja arendava keskkonna
  • oma aktiivse ja õpihimulise hoiakuga toetame laste aktiivsuse, laia silmaringi, hoolivuse ja tervisliku ellusuhtumise kujunemist
  • arvestame, et iga lapse jaoks parimat saavutame ainult läbi tiheda koostöö tema perega 

Väärtused:

  • Hoolivus – hoolime lastest ja töökaaslastest, oleme heasoovlikud, üksteisega arvestavad, mõistvad ja sõbralikud.
  • Tervislikkus – väärtustame lapse ja enda tervist, pöörame tähelepanu tervislikule toitumisele ja eluviisile. Lasteaia füüsiline ning psühhosotsiaalne õpi- ja töökeskkond on lastele ja töötajatele turvaline.
  • Rahvakultuur – kanname edasi pärimuskultuuri, et säiliks järjepidevus, et ei kaoks vanade eestlaste laulud, tantsud ja kombed.
  • Koostöö – teeme edukat koostööd peredega, kolleegidega ja teiste asutustega ühise eesmärgi nimel.
  • Loovus – võimaldame lapsel olla ise otsija ja leidja. Õpetaja loob lapse loovust toetava keskkonna.
  • Looduslähedus – õpime tundma, mõistma ja hoidma loodust.Üritused
NOVEMBER 2018
Rühmade pildistamine:
             5. novembril - Pääsukesed, Lõokesed, Ööbikud, Leevikesed
             6. novembril - Tihased, Kuldnokad
8.nov maakondlik spordipäev (Pääsukesed)
9.nov Mardipäeva mängupidu "Elas kord Mardipere..."
Isadepäeva tähistamine rühmades
Kätepesu hommikud:
            13. novembril - Tihased, Leevikesed, Kuldnokad
            14. novembril - Ööbikud, Pääsukesed, Lõokesed
Kadripäeva tähistamine rühmades

DETSEMBER 2018
I advent - korraldavad Pääsukesed
II advent - rühmades
III advent - rühmades

Jõulupeod:
10.dets kell 16.00 Tihased
11.dets kell 16.00 Kuldnokad
13.dets kell 16.00 Leevikesed
13.dets kell 17.00 Ööbikud
14.dets kell 16.30 Lõokesed
18.dets kell 16.30 Pääsukesed


kiusamisest-vabaks 234x8820bänner   tel logo